INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2024

Přednáší: Ing. Ivana Langerová
Délka videa: 4 hodiny a 25 minut
Nahráno: 21.2.2024
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je zaměřen na uplatňování DPH v ČR v roce 2024 a rekapitulaci řešení problematických ustanovení zákona v praxi.

Obsah videokurzu:

  • Konsolidační balíček s účinností od ledna 2024 sladil sazby DPH, přeřadil zboží a služby mezi sazbami a omezil nárok na odpočet u "nadlimitních" osobních automobilů.
  • Praktické zkušenosti s vyúčtováním, kdy záloha v roce 2023 byla zdaněna sazbou 15 % či 12 % a k vyúčtování dochází v roce 2024 při sazbě 12 %.
  • Na leden 2024 byly posunuty změny v souvislosti s novelou stavebního zákona (změna ve vymezení podstatné změny stavby, nájmy a související služby jako hlavní a vedlejší plnění).
  • Dále bude zavedena oznamovací povinnost peněžních ústavů z titulu plateb kartou z jiných členských států v souvislosti s lepší kontrolou zdanění prodeje zboží na dálku.
  • Novela s účinností od ledna 2023 zvýšila hranice pro vznik plátcovství překročením obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a úpravy nastaly i v oblasti kolem kontrolního hlášení. Praktické dopady zrušení registrace plátce.
  • V roce 2021 bylo v celé EU rozšířeno použití jednoho správního místa (OSS) a došlo také k omezení zdanění nájmu nemovitostí.