INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2023 a výhled na rok 2024

Přednáší: Ing. Ivana Langerová
Délka videa: 4 hodiny
Nahráno: 20.9.2023
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je zaměřen na praktické zkušenosti s uplatňováním novinek v oblasti DPH pro rok 2023, plánované novinky pro rok 2024 a na změny, ke kterým došlo v letech 2022 a 2021.

Obsah videokurzu:

  • Přednášející vás seznámí i s výhledem změn v roce 2024 ("ozdravný balíček" se sladěním sazeb DPH, oznamovací povinnost peněžních ústavů z titulu plateb kartou z jiných členských států).
  • Novela s účinností od ledna 2023 zvýšila hranice pro vznik plátcovství překročením obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a úpravy nastaly i v oblasti kolem kontrolního hlášení. K 1.7.2023 nabyla účinnost novela s vazbou na nový stavební zákon.
  • Od ledna 2022 cestovní kanceláře odvádí DPH ze své služby už ke dni přijetí úplaty. Od 1.7.2021 byl v celé EU zaveden nový systém zdanění prodeje zboží na dálku (zasílání zboží), dovozu zboží nízké hodnoty, obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní a zvláštní režim jednoho správního místa (služby poskytnuté s místem plnění v jiném členském státě pro konečného spotřebitele). Účinnost v ČR nastala 1.10.2021.
  • Od 1.1.2021 došlo k omezení zdanění nájmu nemovitostí. Připomene si, jaké dopady do DPH mělo skončení přechodného období u Brexitu k 1.1.2021 a co v oblasti DPH přinesla novela Daňového řádu, jejíž účinnost byla od ledna 2021.