INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové a účetní aktuality 2023 - 2024

Přednáší: Ing. Jiří Klíma
Délka videa: 3 hodiny a 55 minut
Nahráno: 8.11.2023
Materiály: Doprovodné materiály v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

V rámci videokurzu jsou posluchači seznámeni s aktuálním stavem daňových a účetních předpisů platných pro rok 2023 a dále se změnami v rámci konsolidačního balíčku pro rok 2024.

Obsah videokurzu:

 • Informace o aktuálním stavu projednávání konsolidačního balíčku vlády pro rok 2024
 • Daň z příjmů fyzických a právnických osob
  • změny platné pro rok 2023
  • upozornění na nejčastější problémové oblasti s dopadem na zpracování daňového přiznání roku 2023
  • vybrané zajímavé judikáty NSS, aktuální výklady GFŘ k problematice daně z příjmů, příspěvky Koordinačních výborů
  • zvýšení daně z příjmů právnických osob v roce 2024
  • úprava osvobození nepeněžních příjmů u zaměstnaneckých benefitů v roce 2024
  • zdanění pouze realizovaných kurzových operací
 • Daň z přidané hodnoty
  • shrnutí změn účinných v roce 2023, zejména uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při dodání zboží za použití elektronického rozhraní
  • problematika vztahu zákona o DPH a novely stavebního zákona (zejména bytová výstavba)
  • vybrané problematické okruhy zákona (časté chyby plátců DPH)
  • aktuální výklady a informace GFŘ
  • redukce sazeb DPH a snížení daně v roce 2024
  • úpravy v přílohách zákona (přeřazení některých položek do jiné sazby) v roce 2024
 • Účetnictví podnikatelských subjektů
  • aktuální stav v účetních předpisech týkajících se podnikatelských subjektů
 • Aktuální judikatura k dani z příjmů a DPH
  • třístranný obchod, opravy vs. technické zhodnocení