V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové a účetní aktuality 2020

Přednáší: Ing. Vlastimil Otych
Délka videa: 2 hodiny a 45 minut
Nahráno: 15.3.2020
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími změnami v daňových a účetních předpisech platných pro rok 2020. Část výkladu je věnována i změnám těchto předpisů přijatých v průběhu roku 2019.

Obsah videokurzu:

 • Zákon o daních z příjmů (nejdůležitější změny přijaté pro rok 2019 a 2020)
  • kmenové listy
  • oznámení o příjmech plynoucích daňovým nerezidentům
  • promítnutí opatření vyplývající ze směrnice ATAD (zabránění vyhýbání se daňové povinnosti) do zákona o daních z příjmů
  • změny ve srážkové dani, v podmínkách pro uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj a u výdajových paušálů fyzických osob, dopady zvýšení minimální mzdy do daně z příjmů fyzických osob
  • změny v dalších zákonech s dopadem do daně z příjmů fyzických a právnických osob
 • Novely dalších souvisejících zákonů
  • novela daňového řádu, novela zákoníku práce a zákona o sociálním pojištění
  • novela zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
  • novela zákona o EET
 • Vybrané judikáty NS a NSS měnící dosavadní výklady a praxi
 • Daň z přidané hodnoty
  • změny přijaté pro roky 2019 a 2020
  • úprava sazeb DPH ve vazbě na novelu zákona o EET
  • vybrané novelované okruhy zákona
 • Stručná informace o změnách v účetních předpisech
 • Plánované a projednávané změny v daňových zákonech
  • sněmovní tisk 572 (především promítnutí nových zásad vyplývajících z nařízení Rady EÚ do zákona o DPH)
  • sněmovní tisk 580 (velká novela daňového řádu