INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady v roce 2022

Přednáší: Květoslava Novotná
Délka videa: 4 hodiny
Nahráno: 23.2.2022
Materiály: Doprovodné materiály v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen pro účetní, pokladní, vedoucí pracovníky (pro všechny typy organizací).

Obsah videokurzu:

 • Zákoník práce, zákon o daních z příjmů
  • příkazy k pracovní cestě, stanovení podmínek
  • tuzemské pracovní cesty
  • směny korun na valuty
  • zálohy na zahraniční pracovní cesty
  • vyúčtování zahraničních pracovních cest
  • souběh tuzemské a zahraniční pracovní cesty
 • Definice pojmů
  • pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracovitě, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad
 • Aktuální sazby pro rok 2022
  • podle vyhlášek, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel
 • Daň z příjmů - podmínky
  • cestovní náhrady – kdy nejsou příjem podle § 6
  • daňové uznatelný výdaj  - § 24
 • Příklady výpočtů náhrad  v tuzemsku a v zahraničí
 • Směrnice pro poskytování cestovních náhrad – podle typu organizace
  • organizační struktura účetní jednotky
  • oběh účetních dokladů
  • podpisové vzory