INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady v roce 2020

Přednáší: Jaroslava Pfeilerová
Délka videa: 3 hodiny a 20 minut
Nahráno: 18.4.2020
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, pro personalisty, pro ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky.

Obsah videokurzu:

 • Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty
 • Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách (nejčastější chyby, související příklady)
 • Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách 
 • Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách
 • Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (pracovní cesta, případně sjednání místa výkonu práce v zahraničí)
 • Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí
 • Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné dohodnuté měně než stanoví vyhláška MF (kurzy využívané při přepočtu měn)
 • Vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů
 • Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (příklady) 
 • Teambuilding 
 • Onemocnění na pracovní cestě
 • Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení 
 • Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance
 • Vyúčtování pracovních cest
 • Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře 
 • Cestovní náhrady  členům orgánům právnických osob
 • Judikatura NS v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
 • Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci