INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2021

Přednáší: Ing. Václav Benda
Délka videa: 4 hodiny
Nahráno: 14.6.2021
Materiály: Prezetnace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Výklad je zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH po novelizacích zákona provedených v roce 2020 a od 1.1.2021 a připravované změny zákona o DPH od 1.7.2021

Obsah videokurzu:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • Vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů pro rok 2021,
 • Místo plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci,
 • Vymezení místa plnění při zasílání zboží a při prodeji zboží na dálku od 1. 7.  2021, 
 • Aktuální pravidla pro dodání zboží v režimu skladu (call-off stock),
 • Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při dodání zboží za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021,
 • Sazby daně se zaměřením na změny provedené v průběhu roku 2020 a od 1. 1. 2021,
 • Přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021,
 • Aktuální pravidla pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží, včetně dopadů na dodání zboží do Velké Británie od 1. 1. 2021,
 • Správa daně v tuzemsku a změny od 1. 1. 2021 ve vazbě na novelu daňového řádu, včetně úpravy pravidel pro vracení nadměrného odpočtu,
 • Podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021, včetně pravidel vyplývajících s účinností od 1. 1. 2021 z vyhlášky o formulářových podáních,
 • Praktické dopady úpravy pravidel pro osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021,
 • Praktické dopady opatření Ministerstva financí oblasti DPH v souvislosti s COVID-19.