INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality ve mzdové agendě pro rok 2021

Přednáší: Ing. Tomáš Smutný
Délka videa: 4 hodiny a 30 minut
Nahráno: 14.1.2021
Materiály: Písemné materiály v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit posluchače s aktuálními novinkami v oblasti mzdového účetnictví, dopady novelizace zákoníku práce do mzdové a personální agendy a upozornit na dopady do praxe.

Obsah videokurzu:

 • Aktuality ze mzdové účtárny
  • zrušení superhrubé mzdy
  • stravenkový paušál
 • Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list)
  • změny v procesu vydávání ve vazbě na obsah u dohod o provedení práce
 • Průměrný výdělek
  • průměrný výdělek ve vazbě na minimální/zaručenou mzdu
 • Minimální a zaručená mzda
  • výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • nové redukční hranice pro rok 2021
  • maximální vyměřovací základ v roce 2021, další parametrické údaje
  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • změna rozhodného příjmu
  • odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v roce 2020 a od 1.1.2021
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • změny ve srážkách ze mzdy dle zákona č. 191/2020  
  • nezabavitelná částka v roce 2021  
  • exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky - § 312 OSŘ a přeplatek z ročního zúčtování daně
 • Revoluční změna v počítání dovolené od ledna 2021
  • komplexní srovnání stávajícího stavu nároků, čerpání i krácení dovolených s novými principy platnými od ledna 2021 v grafických znázorněních, animacích a příkladech
  • dovolená a svátek, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, zkrácené úvazky
  • přechodná ustanovení a jejich dopad
  • OČR v roce 2020 a vazba na dovolenou