V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality ve mzdové agendě pro rok 2021

Přednáší: Ing. Tomáš Smutný
Délka videa: 4 hodiny a 30 minut
Nahráno: 14.1.2021
Materiály: Písemné materiály v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit posluchače s aktuálními novinkami v oblasti mzdového účetnictví, dopady novelizace zákoníku práce do mzdové a personální agendy a upozornit na dopady do praxe.

Obsah videokurzu:

 • Aktuality ze mzdové účtárny
  • zrušení superhrubé mzdy
  • stravenkový paušál
 • Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list)
  • změny v procesu vydávání ve vazbě na obsah u dohod o provedení práce
 • Průměrný výdělek
  • průměrný výdělek ve vazbě na minimální/zaručenou mzdu
 • Minimální a zaručená mzda
  • výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • nové redukční hranice pro rok 2021
  • maximální vyměřovací základ v roce 2021, další parametrické údaje
  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • změna rozhodného příjmu
  • odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v roce 2020 a od 1.1.2021
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • změny ve srážkách ze mzdy dle zákona č. 191/2020  
  • nezabavitelná částka v roce 2021  
  • exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky - § 312 OSŘ a přeplatek z ročního zúčtování daně
 • Revoluční změna v počítání dovolené od ledna 2021
  • komplexní srovnání stávajícího stavu nároků, čerpání i krácení dovolených s novými principy platnými od ledna 2021 v grafických znázorněních, animacích a příkladech
  • dovolená a svátek, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, zkrácené úvazky
  • přechodná ustanovení a jejich dopad
  • OČR v roce 2020 a vazba na dovolenou