INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Veřejné zakázky pro malé dodavatele a podnikatelské subjekty

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.11.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Blanka Hanzelová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 14.11.2019, NYNÍ 9.1.2020)
9.1.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Blanka Hanzelová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Dodavatelé mají obavy ucházet se o veřejnou zakázku. Průvodce zadávacím řízením, čtením mezi řádky kvalifikačních kritérií pro výběr nejlepšího uchazeče, elektronickým nástrojem zadavatele, souhrnem častých chyb a možnostmi obrany proti rozhodnutím zadavatele se jim bude hodit. Nebudeme číst zákon, budeme spolupracovat, abyste získali právní jistotu při získávání veřejných zakázek. Zkrátka dostanete návod, jak uspět a získat veřejnou zakázku.

Seminář je určen pro dodavatele a subdodavatele.

V rámci postupů u veřejných zakázek se budeme zabývat zadávacími podmínkami a úskalími plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozví, jakým způsobem mají číst a vyžádat si dodatečné informace, aby obdrželi jasná pravidla pro sestavení vlastní nabídky. Stručně si shrneme typy veřejných zakázek. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti plnění VZMR.

Program semináře:

  • Souhrn typů veřejných zakázek
  • Zásady, které musí být při sestavování nabídky dodrženy
  • Možné postupy při sestavování nabídky s konkrétními návody 
    • Jaké nástroje a postupy volit pro získání nejvíce bodů hodnocení (kvalifikace – splnění požadavků na prokázání kvalifikace, obsah čestného prohlášení, dodatečné prokazování kvalifikace)
  • Lhůty, doručování nabídky
  • Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
  • Výběr nejvhodnějšího uchazeče, možnosti obrany proti rozhodnutí zadavatele
  • Smlouva na plnění veřejné zakázky – na co si dát obzvláště pozor
  • Diskuze a dotazy