INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Veřejné zakázky - očima dodavatele

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.1.2023
11:00 - 12:30
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Martin Budiš 1.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s veřejnými zakázkami, které tvoří významnou příležitost pro získání zakázek. Orientace a znalost procesu veřejných zakázek tvoří předpoklad úspěšného vyhledávání příležitosti, předkládání nabídek i vlastní realizace ze strany firem. Nabízíme Vám proto specializovaný prakticky zaměřený webinář, který poskytne informace ke klíčovým otázkám veřejných zakázek z pohledu dodavatele.

Je zřejmé, že i když došlo určitému uvolnění, stále jsou postupy při výběru dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, stále velmi formalizované a i drobná chyba při přípravě nabídky může vyřadit jinak kvalitního dodavatele ze soutěže.
Webinář je určen všem, kteří se aktivně pohybují v oblasti veřejného zadávání a chtějí mít co největší šanci získat zakázku.

Program webináře:

 • Úvod do problematiky veřejných zakázek
 • Kde najít VZ a jak získat informace k VZ
 • Druhy veřejných zakázek
 • Prokazování kvalifikačních předpokladů
 • Druhy zadávacích řízení – zaměřeno na otevřené a ZPŘ
 • Další náležitosti nabídky
 • Co se děje s nabídkou po jejím podání
 • Pojmy důležité z pohledu dodavatele – jistota, poddodavatel, kvalifikace, žádost o vysvětlení ZD apod.
 • Průběh zadávacího řízení z pohledu dodavatele
 • Proces uzavírání smluv na veřejnou zakázku podle zákona
 • Součinnost dodavatele před podpisem smlouvy
 • Změna závazku ze smlouvy