INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Velká novela zákoníku práce a další legislativní změny

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.11.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Petr Bukovjan 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Seminář bude zaměřen především na vysvětlení aktuálních novinek v oblasti pracovního práva a řešení problémů, které přinesla novela zákoníku práce a jiné právní předpisy, stejně jako problémů, které v pracovněprávní praxi přetrvávají a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Program semináře:

 • Rozbor změn v chystané velké implementační novele zákoníku práce:
  • Uzavírání základních smluv elektronickou cestou
  • Informační povinnost zaměstnavatele
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců
  • Výkon práce na dálku
  • Doručování písemností
  • Další vybrané změny - sjednání kratší pracovní doby; nepřetržité odpočinky; rodičovská dovolená atd.
 • Novela zákona o pedagogických pracovnících - změny ve sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou; snížení rozsahu pracovního volna k samostudiu
 • Návrh novely zákona o zaměstnanosti - změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání; nové povinnosti agentury práce a uživatele; změna v definici nelegální práce atd.
 • Další připravované změny dle vývoje legislativního procesu
 • Diskutované problémy pracovněprávní praxe
 • Aktuální soudní judikatura v pracovněprávní oblasti