INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Velká novela zákona o obchodních korporacích

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.10.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.11.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.12.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem toho semináře je provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na s.r.o. a a.s. Součástí semináře jsou rovněž informace týkající se připravovaného zákona o evidenci skutečných majitelů, který vychází z požadavků V. směrnice AML (č. 2018/843) a který má zpřísnit úpravu této evidence.

Velká novela reaguje na nedostatky zákona o obchodních korporacích, a to nejen legislativně technické, terminologické či četné nejednoznačnosti, ale změny se budou týkat také zásadních změn jak v obecné části, tak v úpravě jednotlivých forem obchodních korporací.  Novela reaguje na zmíněné nedostatky zejména snížením regulatorní zátěže pro podnikatele (úprava zákazu konkurence, hlasování, zjednodušení zakládání a rušení PO), reakcí na nedostatečnou transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, posílením práv společníků, zvláště menšinových, posílení právní jistoty či propojení OR s ostatními obdobnými registry jiných členských států.

Seminář je určen členům orgánů obchodních korporací a jejich společníkům (členům, akcionářům), odborné veřejnosti z oblasti podnikové právní praxe, notářům, daňovým poradcům atd.

Program semináře:

  • Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl)
  • Notářské zápisy
  • Postavení členů volených orgánů
  • Změny v úpravě s.r.o. (změny výše ZK, působnost valné hromady a rozhodování per rollam, zánik účasti atd.)
  • Změny v úpravě a.s. (stanovy včetně účinnost jejich změn, valná hromada, zákaz konkurence, monistický systém, vysílací právo atd.)
  • Obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů (obsah povinností, důsledky nesplnění, formální publicita evidence)
  • Diskuze, dotazy