INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vedení personální agendy a odměňování - aktuální otázky a změny roku 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.4.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Alena Chládková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro všechny vedoucí zaměstnance, personalisty, mzdové účetní či odboráře. Účastníkům bude poskytnut výklad problémových ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů se zaměřením na aktuální otázky praxe a poslední legislativní změny.

Program semináře:

 • Přehled právních předpisů nutných pro vedení personální agendy a odměňování, informace o aktuálních legislativních změnách v roce 2018
 • Vznik pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele, vstupní lékařská prohlídka, ochrana osobních údajů – zpřísnění v roce 2018 v návaznosti na GDPR
 • Pracovní smlouva a jmenování
  • povinná a možná ujednání
  • sjednání či stanovení mzdy a platu
  • mzdový a platový výměr
  • jmenovací dekret
  • pracovní poměry na dobu určitou – praktické příklady, zkušební doba
 • Povinnosti personalistů a vedoucích zaměstnanců v průběhu trvání pracovního poměru a při změnách pracovního poměru
 • Povinnosti v oblasti pracovní doby
  • rozvržení
  • přestávky
  • evidence
  • práce přesčas
  • práce ve dnech pracovního klidu
  • vazba na odměňování
   • jednotlivé příplatky
   • náhradní volno
   • souběh příplatků
 • Skončení pracovního poměru – povinnosti vedoucího a personalisty, odstupné
 • Doručování písemností v oblasti pracovněprávní
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – praktické využívání
 • Povinnosti v oblasti poskytování dovolené
  • druhy
  • nárok
  • čerpání
  • krácení
  • náhrady mzdy 
 • Aktuální otázky odměňování ve mzdové a platové sféře
  • mzda
  • plat
  • mzdový a platový výměr
  • platové třídy a stupně
  • průměrný a pravděpodobný výdělek
 • Aktuální problémy a výkladová stanoviska. Informace o legislativních změnách v oblasti pracovněprávní včetně odměňování a stavu legislativy ke dni konání semináře
 • Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků