INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vedení personální agendy a odměňování 2019, aktuální problémy praxe a legislativní změny

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.5.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Alena Chládková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro všechny vedoucí zaměstnance, personalisty, mzdové účetní či odboráře. Účastníkům bude poskytnut výklad problémových ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů se zaměřením na aktuální otázky praxe a poslední legislativní změny.

Program semináře:

 • Přehled právních předpisů nutných pro vedení personální agendy a odměňování, informace o aktuálních legislativních změnách v roce 2019. Dílčí novely zákoníku práce, stav projednávání „velké novely“ zákoníku práce, připravované změny.
 • Vznik pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele před vznikem, vstupní lékařská prohlídka, informace, osobní údaje - zjišťování, zpracování, ochrana
 • Pracovní smlouva a jmenování – povinná a možná ujednání, sjednání či stanovení mzdy a platu, mzdový a platový výměr, jmenovací dekret 
 • Povinnosti personalistů a vedoucích zaměstnanců v průběhu trvání pracovního poměru a při změnách pracovního poměru 
 • Pracovní poměry na dobu určitou – praktické příklady, zkušební doba 
 • Povinnosti v oblasti pracovní doby – rozvržení, přestávky, evidence, práce přesčas, práce ve svátek, vazba na odměňování – jednotlivé příplatky, náhradní volno, souběh příplatků 
 • Překážky v práci
 • Skončení pracovního poměru – povinnosti vedoucího a personalisty, odstupné 
 • Doručování písemností v oblasti pracovněprávní 
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – praktické využívání 
 • Povinnosti v oblasti poskytování dovolené – nárok, čerpání 
 • Aktuální otázky odměňování ve mzdové a platové sféře – platové tarify a příplatky ve veřejných službách a správě, minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy - doplatky, jednotlivé složky mzdy nebo platu 
 • Aktuální problémy a poslední výkladová stanoviska. Informace o legislativních změnách v oblasti pracovněprávní včetně odměňování a stavu legislativy ke dni konání semináře
 • Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků