INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vedení personální agendy a administrativy - novely 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.10.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Alena Chládková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář má za cíl naučit účastníky profesionálně zpracovávat personální agendu a naučit je rozpoznat rizika při vedení této agendy. Školení je určeno personalistům, zaměstnancům personálního oddělení a všem, kteří ve firmě zodpovídají za vedení personální agendy.

Program semináře:

 • Právní předpisy nutné pro vedení personální agendy a odměňování
  • informace o aktuálních legislativních změnách v roce 2019
 • Vznik pracovního poměru
  • povinnosti zaměstnavatele před vznikem
  • vstupní lékařská prohlídka
  • informace
  • osobní údaje
 • Ochrana osobních údajů
  • zpřísnění v návaznosti na GDPR
  • "poplašné zprávy" a skutečnost
  • stav legislativy
  • co zkontrolovat u zaměstnavatele
  • s čím počkat na nový zákon ČR
 • Pracovní smlouva a jmenování
  • povinná a možná ujednání
  • sjednání či stanovení mzdy a platu
  • mzdový a platový výměr
  • jmenovací dekret
 • Povinnosti personalistů a vedoucích zaměstnanců v průběhu trvání pracovního poměru a při změnách pracovního poměru
 • Pracovní poměr na dobu určitou
  • praktické příklady, zkušební doba
 • Pracovní doba 
  • rozvržení, přestávky, evidence, práce přesčas, práce ve dnech pracovního klidu, vazba na odměňování – jednotlivé příplatky, náhradní volno, souběh příplatků
 • Skončení pracovního poměru
  • povinnosti vedoucího a personalisty, odstupné
 • Doručování písemností v oblasti pracovněprávní
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • praktické využívání
 • Poskytování dovolené
  • nárok, čerpání
 • Aktuální otázky odměňování ve mzdové a platové sféře
  • změny platových tarifů ve veřejných službách a správě
  • zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • jednotlivé složky mzdy nebo platu
 • Průměrný a pravděpodobný výdělek
 • Aktuální problémy a výkladová stanoviska
  • informace o legislativních změnách v oblasti pracovněprávní včetně odměňování a stavu legislativy ke dni konání semináře
 • Diskuze, dotazy