INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Územní plánování pro samosprávy obcí

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.5.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. arch. Dagmar Saktorová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem školení je získání přehledu o územním plánování, které je nedílnou součástí obcí. Teoterickou i praktickou částí Vás provede lektorka, která má za sebou praxi na krajském úřadu (15 let) a předtím praxi projektanta, takže je s problematikou obeznámena z různých hledisek.

Územní plán patří k základním dokumentům obce, je důležitým nástrojem jejího rozvoje. Obce v samostatné působnosti rozhodují o jeho pořízení územního plánu a jeho změn a vydávají ho jako opatření obecné povahy. Je tedy v zájmu obce, aby to byl dokument co nejkvalitnější.

V rámci semináře účastníci získají přehled o obsahu územního plánu a procesu jeho pořízení, o jeho vazbě na ostatní územně plánovací dokumenty. Na praktických příkladech je demonstrováno, jaké časté vady se v územních plánech vyskytují a jak se jich vyvarovat.

Samostatnou kapitolou jsou regulace v územním plánu obsažené, které mohou být nástrojem ochrany hodnot území, ale také příliš restriktivním omezením, bránícím rozvoji sídla.