INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uvolňování zaměstnanců ve firmách, aneb jak předcházet právním sporům se zaměstnanci

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.11.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Bc. Ilona Bartovská 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit personalisty a vedoucí pracovníky s problematikou uvolňování zaměstnanců a poradit, jak se vyvarovat zbytečným pochybením.

Program semináře:

  • Propouštění zaměstnanců - emočně a postojově náročná záležitost jak pro firmu, tak pro zaměstnance
  • Vytvoření plánu penzionování a propouštění ve firmě
  • Metody výběru zaměstnanců určených k propouštění
  • Alternativy zabránění propouštění
  • Scénář propouštění zaměstnanců
  • Outplacement - výhody pro firmu a zaměstnance
  • Jak vést propouštěcí pohovor
  • Ukončování pracovního poměru podle zákoníku práce
  • Příklady ze soudní praxe/judikáty