INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2022 a novinky pro rok 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.12.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.12.2022
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dagmar Fitříková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.12.2022
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Fitříková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na vybrané oblasti DPH podle právního stavu platného v roce 2022 s upozorněním na změny pro rok 2023. V rámci semináře bude upozorněno i na povinnosti spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022.

Program semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, nové informace GFŘ.
 • Změny v oblasti DPH v roce 2022+2023
 • Internetové obchody – režim jednoho správního místa. „prodej zboží na dálku“, zvláštní režim při dovozu zboží.
 • Obchodní majetek plátce – praktický postup v oblasti nakládání s majetkem ve vazbě na DPH.
 • Přepočet cizí měny – postup při přepočtu cizí měny u tuzemských i přeshraničních plnění.
 • Opravné daňové doklady – typy daňových dokladů ve vazbě na jednotlivé opravy, upozornění na odlišnosti, promítnutí oprav v DAP k DPH a kontrolním hlášení.    
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, párování údajů v kontrolním hlášení.
 • Zaměstnanecké benefity – vzdělávání zaměstnanců, stravování, soukromé telefony za zvýhodněný tarif, manažerská vozidla, dárkové poukázky, podmínky na pracovišti, prodej zboží za zvýhodněnou cenu.   
 • Závěr roku – sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022, specifické postupy.  
 • Správa DPH -  záloha na nadměrný odpočet, úrok z prodlení, další vybraná problematika.  
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.