INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.1.2020
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Fitříková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného od 1.1.2020. V rámci semináře bude upozorněno na již schválené i připravované změny v oblasti DPH, jejichž účinnost nastane v průběhu roku 2020.

Program semináře:

 • Aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP pro rok 2020.
 • Změny v oblasti intrakomunitárních dodávek - implementaci směrnice, kterou se zavádí prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy, tzv. quick fixes (konsignační sklady, řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu).
 • Sazby daně - změny v oblasti sazeb daně v roce 2020, přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %), postup při vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na změny sazeb DPH.
 • Finanční leasing - změny v oblasti finančního leasingu v roce 2020 a jejich dopady do praxe plátců.
 • Pravidla pro nakládání s poukazy - jednoúčelové a víceúčelové poukazy a jejich aplikace v praxi, stravenky jako poukaz. 
 • Daňové doklady a související problematika - povinnost doručit daňový doklad, souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení daně, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy.
 • Nedobytné pohledávky - specifická pravidla v případě reorganizace, přerušení lhůty pro opravu, rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH.
 • Nárok na odpočet daně - lhůty, výše nároku, korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu.  
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku - praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, změny v roce 2020.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí - podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019 - vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2019, změna zdaňovacího období v roce 2020.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy