INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.2.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Václav Benda 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.3.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Václav Benda 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.3.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Václav Benda 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

 Program semináře:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách zákona o DPH pro rok 2019
 • Změny ve vymezení základních pojmů, včetně nové definice dotace k ceně
 • Praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1.1.2019
 • Místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
 • Uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
 • Vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019
 • Základ daně, výpočet daně, opravy základu daně, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019
 • Sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb
 • Osvobození od  daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věci
 • Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně v roce 2019
 • Režim přenesení daňové povinnosti a změny pro rok 2019
 • Správa daně v tuzemsku a změny pro rok 2019
 • Aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny pro rok 2019