INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2018, příprava dalších změn ZDPH

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.1.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Olga Hochmannová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.1.2018
9:00 - 14:00
Pardubice
Hotel Zlatá Štika
Ing. Olga Hochmannová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.2.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Olga Hochmannová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickým uplatňováním aktuálního znění ZDPH, drobnými změnami ZDPH v roce 2018, nejnovějšími metodickými informacemi GFŘ, přípravou změn ZDPH na rok 2019 a návrhy na zásadní změny DPH v Bruselu.

Účastníci lednových školení obdrží:
ÚZ - Daň z přidané hodnoty 2018

Program semináře:

  • Praktické uplatňování aktuálního změní ZDPH
  • Místo plnění a rizika při nesprávném posouzení místa plnění při prodeji zboží, výklad včetně judikatury SDEU a NSS ČR
  • Vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění, metodická informace GFŘ
  • Základ daně, opravy základu daně a výše daně v praxi – opravy v řádném nebo dodatečném daňovém přiznání, postup dodavatele a postup příjemce zdanitelného plnění při opravě, opravný daňový doklad a jeho doručení příjemci
  • Uplatňování DPH u nemovitých věcí, metodická informace GFŘ, změna § 56 v roce 2018
  • Režim přenesení daňové povinnosti a jeho uplatňování v praxi v jednotlivých oblastech činnosti, povinnost přiznat daň a nárok na odpočet daně v RPDP, metodické informace GFŘ k RPDP
  • Kontrolní hlášení, drobné změny ustanovení ke kontrolnímu hlášení v roce 2018
  • Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba – rizika pro plátce i jiné podnikatele, metodické pokyny GFŘ
  • Záměry změn ZDPH v roce 2019 – přefakturace služeb souvisejících s nájmem nemovitých věcí, časové omezení pro vystavení daňového dokladu za plnění v RPDP, sankce za pozdní vystavení
  • Návrhy zásadních změn legislativy DPH projednávané v Bruselu – zavedení RPDP jako všeobecného mechanismu, nová pravidla pro uplatňování DPH u obchodů mezi členskými státy