INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2018 a aktuality pro rok 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.12.2018
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Fitříková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.12.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na problémové v oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře včetně upozornění na změny v oblasti DPH, jejichž účinnost je navrhována od 1.1.2019.

Program semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR, upozornění na změny v roce 2019
 • Vymezení základních pojmů – změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH
 • Sazby daně – aktuální problémy týkající se sazeb DPH, předpokládané změny v oblasti sazeb daně v roce 2019
 • Místo plnění – praktické příklady, upozornění na změny v roce 2019 u vybraných služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani
 • Vznik povinnnosti přiznat daň a DUZP – změny pro rok 2019, specifická pravidla u platebních poukazů
 • Základ daně a oprava základu daně -  praktický postup, rozšíření možnosti oprav v roce 2019
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, upozornění na časté chyby, změny v roce 2019
 • Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2018 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2019
 • Kontrolní hlášení (KH) – zkušenosti z praxe, specifické typy daňových dokladů a jejcich uvádění v KH (souhrnný daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklady), časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení povinností spojených s KH
 • Správa DPH – praktické problémy v oblasti správy DPH, praktická aplikace pravidel u společně podnikajících osob (společnost, dříve sdružení), změny v roce 2019
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 – vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2018, změna zdaňovacího období v roce 2019
 • Diskuse a odpovědi na dotazy