INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2018 a aktuality pro rok 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Václav Benda 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.11.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Václav Benda 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.12.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Václav Benda 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Program semináře:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách pro rok 2019
 • Změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019
 • Praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1.1.2019
 • Místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
 • Uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
 • Vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb
 • Základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019
 • Sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb
 • Osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci
 • Nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny pro rok 2019
 • Režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny pro rok 2019
 • Správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) a změny pro rok 2019
 • Aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny pro rok 2019