INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.10.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Václav Benda 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.10.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Václav Benda 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování také o připravovaných změnách zákona o DPH pro rok 2019.

Program semináře:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • Změny ve vymezení základních pojmů
 • Zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1.1.2019
 • Místo plnění a změna pravidel pro digitální služby
 • Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu
 • Uplatňování DPH u poukazů v roce 2019
 • Základ daně a jeho opravy, včetně oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019
 • Sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019
 • Osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci
 • Nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, v případě oprav nedoložených zničení, ztrát či odcizení majetku, uplatnění úpravy odpočtu daně při dodání dlouhodobého majetku a další změny pro rok 2019
 • Režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny pro rok 2019
 • Správa daní v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň)
 • Aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny pro rok 2019