INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2017 a upozornění na změny pro rok 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.12.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.12.2017
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Fitříková 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Semináře je zaměřen na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu. Pozornost bude věnována také specifickým postupům spojeným s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2017. V rámci semináře budou účastníci upozorněni na změny oblasti DPH navrhované pro rok 2018. Posluchačům bude poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.

Komu je seminář určený především účetním, ekonomům a všem, kteří se zajímají o uvedenou problematiku.

Program semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2017 a 2018.
 • Změny v oblasti DPH v roce 2018 – schválené a případně navrhované změny v oblasti DPH pro rok 2018.
 • Společné podnikání plátců v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) – praktické dopady zrušení specifických pravidel uplatňování DPH u společnosti v návaznosti na informaci GFŘ.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno, den uskutečnění plnění při poskytnutí služby, plnění poskytovaná po dobu delší než 12 měsíců, doporučení k úpravě dříve uzavřených smluv ve vazbě na zrušení definice opakovaného plnění, další změny ve vymezení DUZP.
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně ve vazbě na judikaturu SDEU.
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – zálohové platby, uvádění údajů v DAP a KH, použití právní fikce, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ.
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH,  nález Ústavního soudu ke KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – časový posun v roce 2017 – možnosti pro rok 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH.
 • Nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce – vymezení okamžiku vznik nespolehlivé osoby a důsledky, zveřejnění informací o nespolehlivé osobě.
 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí – přemístění obchodního majetku, pořízení zboží z jiného členského státu bez nároku na odpočet daně, třístranný obchod, zasílání zboží do jiného členského státu, specifické situace spojené s vývozem zboží, nesprávný postup u vybraných případů a jeho dopady.
 • Závěr roku ve vazbě na DPH – specifické postupy při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2017, vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – manažerská vozidla, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2017 a  případná změna zdaňovacího období v roce 2018.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy