Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 17. dubna 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v praxi - 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.6.2020
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dagmar Fitříková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.6.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2020. V rámci výkladu bude poskytnut návod, jak prakticky aplikovat provedené změny. Součástí semináře bude i upozornění na změny v oblasti DPH, které jsou v legislativním procesu a jejichž účinnost nastane v průběhu roku 2020.

Program semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP pro rok 2020
 • Dodání zboží v rámci EU - podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu, důkazní prostředky stanovené prováděcím nařízením ke směrnici, možnost využití jiných důkazních prostředků, praktický postup
 • Dodání zboží v řetězci – judikatura SDEU, prostřední osoba, pravidla přiřazování přepravy, příklady
 • Dodání zboží v režimu skladu (call-off stock) – přemístění obchodního majetku, podmínky pro aplikaci režimu skladu a důsledky jejich porušení, evidenční povinnost, uvádění údajů v daňovém přiznání k DPH a souhrnném hlášení
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2020, přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %), praktický postup při vyúčtování záloh na dodávky tepla a vody ve vazbě na změny sazeb DPH
 • Oprava základu daně a výše daně – základní pravidla, praktický postup, opravný daňový doklad, možnosti provedení opravy u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH a kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby
 • Využití majetku v rámci podnikání – pořízení a prodej, oprava a úprava odpočtu  - příklady, převody pozemků – specifické situace, vyřazení majetku pro soukromou potřebu, poskytnutí majetku bez úplaty
 • Přijaté zahraniční faktury – přijatá plnění (přijaté zahraniční faktury) za služby a zboží z EU a třetích zemí, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby
 • Kontrolní hlášení v roce 2020 – praktické příklady, reakce na výzvu správce daně možnosti prominutí pokut ze zákona v roce 2020
 • Dovoz a vývoz zboží – aktuální právní stav, upozornění na změny, časté chyby a možnosti jejich řešení
 • Diskuse a odpovědi na dotazy