INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.8.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Luboš Průša 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
23.8.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
JUDr. Luboš Průša 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
28.8.2018
9:00 - 14:00
České Budějovice
Hotel Budweis
JUDr. Luboš Průša 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnou účastníkům rady a informace s problematikou ukončení volebního období zastupitelstev obcí, zahrnuto je období od ukončení voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva a program ustavujícího zastupitelstva. Dále bude věnována pozornost problematice jednání a rozhodování orgánů obce po volbách - do doby ustavujícího zasedání a pracovně-právní nároky zastupitelů v souvislosti s ukončením volebního období a v novém volebním období. Seminář je určen především zastupitelům obcí, odborovým funkcionářům, tajemníkům a vedoucím odborů správních a vnitřních věcí.

Program semináře:

 • Ukončení volebního období zastupitelstev obcí, městských částí a městských obvodů v roce 2018
  • aktuální právní úprava
  • jaké úkony učinit před skončením volebního období
  • kdo jedná a rozhoduje za obec po volbách
 • Ustavující zasedání nového zastupitelstva
  • lhůty pro svolání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva
  • příprava ustavujícího zasedání nového zastupitelstva – program
  • řízení ustavujícího zastupitelstva, volba (tajná, veřejná) orgánů obce
  • jak postupovat, pokud se nepodaří zvolit na ustavujícím zasedání starostu, místostarosty a členy rady
 • Pracovně-právní nároky zastupitelů v souvislosti s ukončením mandátu
  • v souvislosti s ukončením volebního období či mandátu jiným způsobem
  • nárok na další odměnu, její výše a doba splatnosti, nová právní úprava - odchodné
  • odměny v době mezi ukončením hlasování a konáním ustavujícího zasedání zastupitelstva
  • jaké vyplácet odměny, pokud se nepodaří zvolit na ustavujícím zasedání zastupitelstva starostu, místostarosty, popř. radu
  • odměny při souběhu několika funkcí v mezidobí a v průběhu volebního období
  • nárok na dovolenou za rok 2018, náhrada za nevyčerpanou dovolenou za předcházející roky
 • Neslučitelnost funkcí a jak postupovat po získání mandátu, když nastane neslučitelnost funkcí
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění, rozbor nejvýznamnějších ustanovení
  • povinnosti dle zákona o střetu zájmu v souvislosti se zánikem mandátu