INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve státní sféře, tj. u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.1.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Jan Černý 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem kurzu je si na praktických příkladech procvičit účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.

Seminář se bude zabývat zejména problematickými oblastmi dlouhodobého majetku (svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…), účtováním transferů a dotací, účtováním fondů.

Seminář je určen účetním či jiným ekonomickým pracovníkům ve státních organizacích, externím účetním, daňovým poradcům, auditorům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace. Mezi státní organizace řadíme vybrané účetní jednotky, tedy organizace účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a souvisejících standardů pro vybrané účetní jednotky.

Program semináře:

 • Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2019, případně i již schválené změny pro následující období:
  • zákon o účetnictví
  • vyhláška č. 410/2009 Sb. v platném znění
  • české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky.
 • Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví:
  • zákoník práce
  • zákon o pojistném na sociální zabezpečení
  • zákon o pojistném na zdravotní pojištění
  • zákon o omezení plateb v hotovosti
  • nařízení vlády o minimální mzdě.
 • Specifika účtování dlouhodobého majetku:
  • klasifikace
  • rozvahová a podrozvahová evidence
  • bezúplatné a úplatné nabytí
  • svěření majetku
  • fondy.
 • Transfery = „dotace“:
  • provozní, investiční
  • s vyúčtováním nebo bez povinnosti vyúčtovat
  • víceleté
  • ze zdrojů EU.
 • Účtování tvorby a čerpání fondů.
 • Bezúplatné převody majetku od státních organizací.
 • Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU.
 • Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací.
 • Dotazy a odpovědi.