INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2018 v příkladech

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.5.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Hana Juráňová 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
16.5.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
23.5.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem školení je seznámit účastníky s aktuálními změnami v účetní a daňové legislativě příspěvkových organizací a v příkladech upozornit na správné účtování o transferech a fondech v souvislých příkladech.

Program semináře:

 • Transfery - příspěvky od zřizovatele provozní i na pořízení dlouhodobého majetku, příspěvky provozní i investiční od ostatních osob s povinností vyúčtovat a bez povinnosti vyúčtovat příspěvek, dary finanční i věcné, zálohy od poskytovatele dotací, předfinancování, vratky dotací, porušení rozpočtové kázně - jak zaúčtovat odvody, sankce a prominutí
 • Peněžní fondy - příklady jak a kdy účtovat tvorbu, čerpání, odvody zřizovateli
  • Fond investic
  • Rezervní fond
  • Fond odměn
  • FKSP
 • Dlouhodobý majetek
  • nabytí - koupí, darem, bezplatným převodem, vlastní činností
  • pozbytí - prodej, dar, bezúplatný převod, škoda, likvidace

Součástí příkladů bude i upozornění na právní předpisy, které stanovují omezující podmínky pro provádění účtovaných operací a na dopady těchto operací do základu daně z příjmů a na odvod nebo nárok na odpočet DPH včetně změn pro r. 2018.