INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.5.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Hana Juráňová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
23.5.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Hana Juráňová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
28.5.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Hana Juráňová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy vztahující se k účetní praxi příspěvkových organizací a je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti.

Program semináře:

 • Rekapitulace podstatných změn předpisů v průběhu r. 2018 a r. 2019 platné pro rok 2019, jejich výklady a stanoviska MFČR - například zákon o daních z příjmů, zákon o DPH ve vztahu k novým povinnostem při vystavování daňových dokladů, oprav základu daně, nové povinnosti pro evidenci majetku, jeho TZ a významných oprav. Stručná informace o digitalizaci účetnictví v ČR. Dotace a zápis skutečného majitele p.o v obch. rejstříku.  Často kladené dotazy a odpovědi MFČR. Ostatní změny legislativy dle aktuálního stavu ke dni pořádání semináře.
 • Rekapitulace účetních zásad platných pro příspěvkové organizace - vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu
  Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů
  Opravy chyb, storna dokladů, archivace, úloha inventarizace.
  Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů.
  Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu  u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky
  Dohadné  položky, časové rozlišení, rezervy, podrozvahová  evidence – změny v oceňování od 2018.
  Pohledávky v účetnictví, opravné položky účetní a daňové, časté chyby
  Systém tvorby a čerpání peněžních fondů.
  Základy účtování o transferech.
  Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady
 • Rekapitulace rozdílů mezi účetním zobrazením nákladů a výnosů a jejich vlivem na základ daně z příjmů, rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, ostatní významné odlišnosti, účet 408 a změny základů daně v minulých obdobích
 • Rozpočty nákladů a výnosů příspěvkových organizací v roce 2019, zákonná ustanovení, stanoviska  MFČR, oprávnění  zřizovatele, oprávnění statutárního orgánu příspěvkových organizací