INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.4.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.4.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.4.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy vztahující se k účetní praxi příspěvkových organizací a je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti.

Program semináře:

  • Rekapitulace změn předpisů v průběhu roku 2017 platné pro rok 2018, jejich výklady a stanoviska MFČR - zákon o daních z příjmů - zejména daňové odpisy příspěvkových organizací, zákon o DPH, zejména povinnost úprav odpočtů například u zjištěných mank, nároky na zdokumentování ostatních  důvodů vyřazení majetku - stanovisko MFČR, nově důsledky nezveřejnění smluv v registru a nová metodika MVČR, časté chyby v aplikaci zákona 250/2000 Sb. v oblasti dotačních programů a Zprávy MFČR - judikatura vztahující  se ke zjištěnému porušení rozpočtové kázně. Často kladené dotazy a odpovědi MFČR
  • Změny pro rok 2018 - prováděcí vyhláška 410/2009 Sb, inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. -  změny v inventarizaci vlastních zdrojů, 218/2000 Sb zejména významné změny týkající se dotací, technická  vyhláška 383/2009 Sb. a konsolidační vyhláška č. 312/2014 Sb. - změny v konečných termínech pro sestavení výkazů za stát a změny ve vzájemném odsouhlasení pohledávek  a závazků.
    Zákon o ochraně osobních dat - v květnu 2018.
    Ostatní změny legislativy dle aktuálního stavu ke dni pořádání semináře.
  • Rekapitulace účetních zásad platných pro příspěvkové organizace - vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu, zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku a důsledky  tohoto zápisu, jak správně zobrazit majetek a závazky v účetní závěrce -  ocenění aktiv správnou cenou, opravné položky, dohadné  položky, časové rozlišení, rezervy, podrozvahová  evidence – změny v oceňování pro rok 2018
  • Rekapitulace rozdílů mezi účetním zobrazením nákladů a výnosů a jejich vlivem na základ daně z příjmů, zejména rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy v r. 2018, uplatnění účetních a daňových odpisů v hlavní a doplňkové činnosti, ostatní významné odlišnosti
  • Rozpočty nákladů a výnosů příspěvkových organizací v roce 2018, zákonná ustanovení, stanoviska  MFČR, oprávnění  zřizovatele, oprávnění statutárního orgánu příspěvkových organizací