INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok 2017

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.11.2017
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Mgr. Karla Maderová Voltnerová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
28.11.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Karla Maderová Voltnerová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.11.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Karla Maderová Voltnerová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
5.12.2017
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Karla Maderová Voltnerová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na účetní operace před účetní závěrkou, transformaci hospodářského výsledku na základ daně a výpočet daně z příjmu za rok 2017. Výklad se bude soustředit na účetní a daňové souvislosti v roce 2017 a dále seznámení s připravovanými změnami pro rok 2018.

Seminář je určen zejména pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména školských, zdravotnických, kulturních, sociálních aj.

Program semináře:

 • Účetní operace před uzavřením účetních knih
  • účtování na účtech časového rozlišení
  • dohadné položky
  • účtování o zálohách
  • vypořádání DPH na účtu 343
  • účtování o zásobách
  • inventarizační rozdíly – úbytky, manka a škody, účetní odpisy)
 • Vyúčtování transferů, časové rozlišení investičních transferů v návaznosti na  odpisování majetku
 • Změny v inventarizaci majetku v důsledku novely vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
 • Rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví
 • Základní kontrolní vazby před uzavřením účetních knih
 • Převod výsledku hospodaření na základ daně a zápis do daňového přiznání
 • Výpočet daně z příjmu, zdaňování bezúplatných příjmů včetně výpůjček
 • Sestavení výkazů účetní závěrky za rok 2017 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)