INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní uzávěrka a účetní závěrka podnikatelů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.11.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Vilém Juránek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na školení budou účastníci připraveni na účetní závěrku roku 2018 a seznámeni se změnami a novinkami dotýkajícími se této oblasti.

Program semináře:

  • Vymezení pojmů účetní uzávěrka a účetní závěrka
  • Právní rámec účetní závěrky (zákon o účetnictví, vyhláška 500/2002 Sb., ČÚS č. 023)
  • Činnosti předcházející účetní uzávěrce (oblast zásob, výsledek hospodaření minulého období, časové rozlišení nákladů a výnosů, problematika rezerv, opravných položek, kurzových rozdílů, odložené daně, přeceňování na reálnou hodnotu, inventarizace)
  • Účetní uzávěrka (algoritmus uzavírání rozvahových a výsledkových účtů)
  • Účetní závěrka (rozsah účetní závěrky ve vazbě na kategorizaci účetních jednotek, zkrácený a plný rozsah výkazů, závěrkové výkazy a přehledy)