INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní a daňové aktuality pro příspěvkové organizace 2017-2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.1.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Daniela Burianová LL.M. 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.1.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Daniela Burianová LL.M. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníkům školení bude podán praktický výklad provádění inventarizace majetku a závazků s důrazem na aktuální změny v legislativě.

Program školení:

 • Aktuality v účetní a daňové legislativě příspěvkových organizací se zaměřením na prováděcí vyhlášku 410/2009 Sb., inventarizační vyhlášku č. 270/2010 Sb. a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Vybrané případy účtování o majetku, transferech, fondech a bezúplatných převodech
 • Kontrolní vazby při přípravě účetní závěrky
 • Majetek - pořizovací cena, odpisování, přiřazení investičních transferů, bezúplatné převody
 • Transfery, jejich zúčtování a časové rozlišení- účetní operace před sestavení účetní závěry
 • Zúčtování rozdílů zjištěných při inventurách - manka, schodky, přebytky, záměny
 • Časové rozlišení a dohadné položky, zúčtování daní
 • Příprava podkladů ke schválení účetní závěrky zřizovatelem
 • Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích - příklady nedostatků zjištěných při kontrolách, možnosti posílení fungování průběžných finančních kontrol v příspěvkových organizací a návrhy plánů těchto kontrol
 • Zveřejňování smluv – vybrané aktuální zkušenosti s aplikací v praxi
 • Příprava na GDPR - zevrubné seznámení s nařízením EU k ochraně osobních údajů
 • Dotazy a diskuze