INTEGRA CENTRUM s.r.o.
www.integracentrum.cz
Logo

Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka

Termín Místo Lektor Cena
15.6.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Miroslav Kubánek 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
14.9.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Jiří Moskala MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
5.10.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Jiří Moskala MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
12.10.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Jiří Moskala MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
2.12.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Jiří Moskala MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Na toto školení se můžete přihlásit na internetových stránkách www.integracentrum.cz

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích a zákona o úřednících, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi.

Seminář je zaměřen na objasnění fungování obcí. Základem je výklad zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s použitím příkladů  reálných situací. Obsahem semináře je: Samostatná a přenesená působnost. Agenda jednotlivých orgánů obce - zastupitelstva, rady, starosty, úřadu, zvláštních orgánů (pravomoce, činnosti, vzájemné vztahy). Agenda komisí a výborů. Zastupitelé - postavení, povinnosti, práva. Občané obce a jejich práva. Právní předpisy obce - tvorba, sankce za porušování. Systém dozoru a kontroly. Druhá část semináře je věnována zákonu o úřednících, a to s důrazem na povinnosti  úředníka, vzdělávání úředníků a další.

Program školení: