INTEGRA CENTRUM s.r.o.
www.integracentrum.cz
Logo

Poskytování informací a ochrana osobních údajů v podmínkách obcí

Termín Místo Lektor Cena
17.10.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
18.10.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Luboš Průša 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
31.10.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
1.11.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
12.11.2019
9:00 - 14:00
České Budějovice
Hotel Budweis
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Na toto školení se můžete přihlásit na internetových stránkách www.integracentrum.cz

Cílem semináře je informovat úředníky o nové úpravě povinností obcí při správě a ochraně obcemi a jejich úřady spravovaných a zpracovávaných osobních údajů v návaznosti na směrnici GDPR a na nově v r. 2019 přijatý zákon o zpracování osobních údajů a objasnit i vztah této úpravy ke stávajícímu zákonu o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a k úpravě ochrany osobnosti dle ustanovení občanského zákoníku. Cílem semináře je i naznačit účelný postup obce při ochraně osobních údajů a způsob, tj. především jak zorganizovat agendovou činnost obce a jejího úřadu tak, aby byly plněny její povinnosti při ochraně osobních údajů tak, jak to stanoví obecně závazné předpisy v aktuální podobě a umožnit kontrolu dodržování příslušných norem. Cílem semináře je i podat aktuální informace s ohledem na rozhodovací praxi vyšších soudů, jak se bránit z pozice představitelů obce proti zneužívání práva na informace žadateli o informace při podávání a vyřizování žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., kteří zpracovávají informace nebo vyřizují žádosti o informace.

Program semináře: