INTEGRA CENTRUM s.r.o.
www.integracentrum.cz
Logo

Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi

Termín Místo Lektor Cena
14.10.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Dagmar Ducháčková MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
15.10.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Dagmar Ducháčková MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
19.10.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Dagmar Ducháčková MPA 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Na toto školení se můžete přihlásit na internetových stránkách www.integracentrum.cz

Kurz je určen pro pracovníky v sociální oblasti (na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod.), kteří potřebují získat aktuální informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální přehled o problematice hmotné nouze, o nepojistných dávkových systémech. Výklad je provázán s ostatní legislativou (zákon o zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o státní sociální podpoře), s rozhodováním Ústavního soudu či se stanovisky veřejného ochránce práv. Nedílnou součástí kurzu je oblast sociální práce, spolupráce jednotlivých orgánů veřejné správy, kompetence sociálního pracovníka či využití případových konferencí. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení, řešení specifických situací osob v hmotné nouzi budou v průběhu semináře přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií. S ohledem na aktualizační charakter semináře se u účastníků předpokládá předchozí základní znalost dávek hmotné nouze.

Program semináře: