INTEGRA CENTRUM s.r.o.
www.integracentrum.cz
Logo

DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím (dvoudenní)

Termín Místo Lektor Cena
5.8. - 6.8.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Jiří Klíma 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
26.8. - 27.8.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Jiří Klíma 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Na toto školení se můžete přihlásit na internetových stránkách www.integracentrum.cz

Cílem semináře je komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb. U každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Obdobně operace vztahující se k dovozu a vývozu, dodání zboží s montáží apod. V semináři budou podrobně popsány a vysvětleny všechny změny roku 2020 a 2021 (1.7.2021).

Seminář je koncipován při nadstandardním časovém rozsahu tak, aby bylo možno probrat podrobně celou oblast zájmu, od vysvětlení základních pojmů a základních pravidel až po nejsložitější vícestranné obchody, dodávky v celních skladech atd.

V rámci semináře budou samozřejmě zohledněny dopady intrakomunitárních dodávek do kontrolního hlášení.

Program semináře: