INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stavební zákon, investorsko-inženýrská činnosti a realizace staveb

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.6.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Jiří Blažek 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
7.6.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Jiří Blažek 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.6.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Jiří Blažek 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář vysvětluje zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby. Také se zaměřuje na předcházení vadám již v zadání (smlouvy k těmto činnostem) a na realizaci staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavbyvedoucího.

Program semináře:

 • Autorský dozor, technický dozor, manager projektu.
 • Autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad.
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě.
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího.
 • Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb.
 • Dodatečné povolování staveb.
 • Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady.
 • Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr.
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - sdružení).
 • Fakturace a zatřídění pořízeného majetku.
 • Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení.
 • Součástí budou dotazy a diskuse.