INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stavební právo - územní plánování

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.11.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. arch. Dagmar Saktorová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.11.2017
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. arch. Dagmar Saktorová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými právními instituty, postupy a procesy vedenými podle stavebního zákona v oblasti územního plánování a s hlavními změnami, které přináší novela stavebního zákona a další právní předpisy.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti úřadu územního plánování, stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona. Dále je seminář určen projektantům, zástupcům samospráv, investorům a dalším subjektům podílejících se na využití území.

Program semináře:

 • Územní plánování - úvod do problematiky.
 • Novela stavebního zákona a aktuální otázky pořizování územně plánovací dokumentací.
  Informace k novele stavebního zákona a aktuální otázky územního plánování v reagují na nejnovější vývoj legislativy a metodiku MMR.
 • Co je dobrý územní plán?
  Tato otázka shrnuje podstatné vlastnosti, jaké územní plán má mít a upozorňuje na nedostatky, které následně přinášejí problémy pro rozhodování.
 • Závazné stanovisko k souladu s územně plánovací dokumentací.
 • Územní plánování a hodnoty území. Struktura zástavby a krajinný ráz.
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu a krajských soudů k územním plánům.
 • Diskuse, odpovědi na dotazy.