INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stavební právo - územní plánování

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.12.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. arch. Dagmar Saktorová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 27.11., NYNÍ 18.12.)
18.12.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. arch. Dagmar Saktorová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými právními instituty, postupy a procesy vedenými podle stavebního zákona v oblasti územního plánování a s hlavními změnami, které přináší novela stavebního zákona a další právní předpisy.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti úřadu územního plánování, stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona. Dále je seminář určen projektantům, zástupcům samospráv, investorům a dalším subjektům podílejících se na využití území.

Program semináře:

  • Novela stavebního zákona v územním plánování.
  • Závazné stanovisko úřadu územního plánování – zkušenosti z dosavadní praxe.
  • Prostorová regulace v územním plánu.
  • Co je dobrý územní plán? Aktuální problémy územně plánovací dokumentace.
  • Aktuální judikatura k územně plánovací dokumentaci.

Prezentace k novele stavebního zákona se zaměřuje na hlavní změny, které novela přinesla v územním plánování. Samostatný oddíl je věnován závaznému stanovisku, které podstatným způsobem zasáhlo do práce úřadů územního plánování. Předmětem prezentace jsou kromě metodiky také dosavadní zkušenosti z praxe. S tímto tématem souvisí také prostorová regulace v územním plánu, která by měla být zpracována takovým způsobem, aby na jejím podkladu bylo možné rozhodovat. V dalším bloku jsou zrekapitulovány vlastnosti, jaké má, resp. nemá mít územní plán. Poslední blok je věnován aktuální judikatuře k územním plánům a zásadám územního rozvoje.