V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stavební právo - územní plánování

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.5.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. arch. Dagmar Saktorová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
11.5.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. arch. Dagmar Saktorová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
1.6.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. arch. Dagmar Saktorová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
31.8.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. arch. Dagmar Saktorová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.9.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. arch. Dagmar Saktorová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými právními instituty, postupy a procesy vedenými podle stavebního zákona v oblasti územního plánování, s jeho prováděcími vyhláškami a s vybranými souvisejícími právními předpisy, včetně aplikace správního řádu na řízení vedená podle stavebního zákona.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti úřadu územního plánování, stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona. Dále je seminář určen projektantům, zástupcům samospráv, investorům a dalším subjektům podílejících se na využití území.

Program semináře:

  • Územní plánování - úvod do problematiky.
  • Stavební zákon a aktuální otázky pořizování územně plánovací dokumentace.
  • Co je dobrý územní plán?
  • Závazné stanovisko k souladu s územně plánovací dokumentací.
  • Územní plánování a hodnoty území. Struktura zástavby a krajinný ráz.
  • Judikatura Nejvyššího správního soudu a krajských soudů k územním plánům.
  • Diskuse, odpovědi na dotazy.