INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
25.3.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Růžena Klímová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
26.3.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Růžena Klímová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a seznámit se se všemi  situacemi při  provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a jak postupovat v případě osobního bankrotu zaměstnance. Účastníci budou upozorněni na nejčastější chyby ve výpočtech.

Program semináře:

 • Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
 • Příjmy, z nichž se srážky provádějí - §§ 276, 277 a 299 OSŘ
  • čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci
  • daňový bonus a exekuce dle § 312 OSŘ
  • započtení proti pohledávce na mzdu - § 144a ZP
  • pohledávky autorské odměny - § 319 OSŘ
 • Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda  uzavřená podle § 2045 OZ)
 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Pořadí srážek
 • Pojem vyživovaná osoba,  nezabavitelná částka  na vyživovanou osobu a dlužníka 
 • Jediný plátce příjmu, několik souběžných  plátců příjmu 
 • Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody
 • Příslušenství ke srážce a nabytí právní moci
 • Povinnosti plátce příjmu při vzniku, trvání a ukončení PPV
 • Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů
 • Sankce při porušení povinností
 • Úroky z prodlení
 • Doručování exekučních titulů do datových schránek
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM – povinnosti vůči OSSZ a  opačně
 • Složitosti  u exekučních srážek od 1.9.2015 – DPP je mzdou!
 • Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na DPP
 • Přechodná ustanovení zákoníku práce a  nového občanského zákoníku – provádění  srážek na základě dohod uzavřených do 31.12.2013, § 551 zákona č. 40/1964 Sb. (starý občanský zákoník).
 • Judikáty  ovlivňující provádění  srážek ze mzdy.
 • Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby (podání návrhu na ins. řízení,  zahájení insolvenčního řízení,  usnesení o úpadku,  rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře,   rozhodnutí o konkurzu (tzv. nepatrný konkurz), postup zaměstnavatele v případě insolvence  zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě insolvence, postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele, povinnosti dlužníka)
   Pohledávky za podstatou, pohledávky postavené  na roveň pohledávkám za podstatou (výživné), pohledávky ostatních oprávněných věřitelů
 • Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
 • Dotazy posluchačů