INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Srážky ze mzdy a platu v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.6.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Vladislava Dvořáková DiS. 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na vysvětlení správného postupu provádění srážek z mezd a platů v souvislosti se současnou právní legislativou.

Program semináře:

 • Právní předpisy upravující problematiku exekucí – Zákoník práce, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád;
 • Určení pořadí pohledávek – datová schránka, doručení pohledávky; sjednání pohledávky; Pořadí provádění srážek ve vztahu přednostní a nepřednostní pohledávka – příklady;
 • Vyživované osoby – jaké vyživované osoby je možné uplatnit;
 • Evidence prováděných srážek;
 • Parametrické ukazatele pro výpočty srážek ze mzdy v roce 2018 - výpočty;
 • Příjmy, ze kterých se provádějí srážky – mzda/plat/odměna, náhrady, nemocenské aj.; upozornění na druhy příjmů, které jsou postižitelnými příjmy dle § 299 OSŘ – správná specifikace;
 • Postup výpočtu srážky podle Občanského soudního řádu – dělení základní částky mezi jednotlivé plátce – stejný den doručení - příklady;
 • Souběh příjmů od více plátců v jednom zúčtovacím období;
 • Odstupné a odchodné – judikatura a její dopad do výpočtu; jaké možnosti byly před danou judikaturou pro zpracování odstupného, odchodného bez judikatury;
 • Postup výpočtu v oblasti Insolvence;
 • Judikatury v dané oblasti – upozornění na judikáty, které ovlivňují praxi v oblasti exekuce a insolvence;
 • Dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle Občanského zákoníku;
 • Roční zúčtování daně u zaměstnance v exekuci a insolvenci – jak postupovat;
 • Přikázání jiné peněžité pohledávky;
 • Exekutor a plátce příjmu povinného – součinnost;
 • Archivace dokladů ve vztahu ke srážkám ze mzdy;
 • Další předpoklad ve vývoji srážek ze mzdy;
 • Diskuze