INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správní řízení v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
10.4.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Bc. Roman Krčil 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků v oblasti správního řízení, podrobně je seznámit se změnami, které přinesla jeho poslední novela a občanský zákoník a dále probrat problémové okruhy průběhu správního řízení, které činní potíže v praxi.

Program školení:

 • Východiska právního řízení
  • základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků
  • definice správních orgánů
  • zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika)
 • Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení
  • Řízení před orgánem prvního stupně
   • úkony před zahájením řízení
   • zajištění průběhu řízení
   • zjišťování podkladů pro rozhodnutí
   • rozhodnutí (usnesení)
   • zvláštní ustanovení, zvláštní typy rozhodnutí, zvláštní typy řízení
  • Náprava vadných rozhodnutí
   • přezkoumávání rozhodnutí
   • prohlášení nicotnosti
   • uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
  • Právní moc a vykonatelnost (předběžná vykonatelnost) rozhodnutí (usnesení)
  • Exekuce
   • definice exekučních správních orgánů
   • formy exekuce
 • Shrnutí
 • Diskuse, dotazy