INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správní řád - aktuality a praxe

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.10.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Miroslav Kubánek 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit úředníky s nejnovější judikaturou v oblasti správního řádu, s aktuálními změnami a praktickými zkušenostmi s danou problematikou.

Program semináře:

 • Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe
 • Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost
 • Úkony správního orgánu (jednací jazyk, spis, doručování) v praxi, výkladech a judikatuře
 • Úkony účastníků řízení, zastupování, nové instituty civilního práva
 • Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)
 • Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav
 • Zajišťovací prostředky
 • Přerušení řízení
 • Zastavení řízení a rozhodnutí o věci
 • Krátký exkurs do opravných prostředků a exekuce
 • Stížnost
 • Diskuse, dotazy zaměřené na praxi