INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.2.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Hana Brzobohatá 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
5.4.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Martin Landsmann 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
5.4.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
PhDr. Simona Binarová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.4.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Marie Tarantová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů. Novela vešla v platnost 19.9.2016 pod č. 298/2016 Sb.

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou  územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a  kontrol
 • Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů -  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
  • Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.
  • Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.
 • Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.
  • Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.
 • Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.
 • Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce,  povinnosti pro komerční spisovny
 • Dotazy, diskuse

V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na změny v dané oblasti v souvislosti s  přijetím předpisu EU EIDAS a navazující české legislativy a novely zákona o archivnictví a spisové služby!