INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sociální pohřby a hroby

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.9.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.9.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
5.12.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D. 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

V rámci výkladu na školení bude probrána zejména problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Program semináře:

 • Zákon o pohřebnictví – přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti
 • Kontrolní orgány a nové přestupky v pohřebnictví
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Sociální pohřby – povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého.
 • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb.
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
 • Provozování veřejných pohřebišť a krematorií. Vybraná problematika řádů pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a povinnou regulaci cen
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe