V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sociálně-právní poradenství se zaměřením na osoby se zdravotním postižením

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.11.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Dagmar Ducháčková MPA 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
3.12.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Dagmar Ducháčková MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Kurz je určen pro pracovníky v sociální oblasti (na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod.), kteří potřebují získat základní orientaci v právních předpisech vztahujících se k poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

Cílem kurzu je získání informací a prohloubení znalostí zaměstnanců sociálních služeb v oblasti práv osob se zdravotním postižením v návaznosti na konkrétní právní předpisy. Témata semináře zahrnují oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením, oblast pracovního práva, invalidních důchodů, nepojistných sociálních dávek, možné daňové a poplatkové úlevy. Nejčastější problémy, které se vyskytují v praxi osob se zdravotním postižením, a řešení specifických situací, budou přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií.

Program semináře:

 • Úvod, představení lektora a účastníků, očekávání, Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Diskriminace osob se zdravotním postižením
  • Vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením (dále jen OZP)
  • Zvýšená ochrana osob se zdravotním postižením na trhu práce
  • Osoba zdravotně znevýhodněná
  • Sociálně terapeutické dílny
  • Pracovní rehabilitace
  • Chráněné pracovní místo
  • Společensky účelné pracovní místo
  • Podnikání osob se zdravotním postižením
  • Povinný podíl zaměstnávání OZP a jeho plnění
 • Zaměstnávání OZP podle zákoníku práce
  • Pracovní uplatnění při pobírání ID
  • Výhody pro OZP
  • Nerovnoměrná pracovní doba
  • Práce z domova
  • Změny v pracovním poměru z důvodu zdravotního stavu
 • Invalidní důchod, nepojistné sociální dávky
  • Posuzování zdravotního stavu pro účely stupně invalidity, nepojistných sociálních dávek a příspěvku na péči
  • Invalidní důchod
  • Dávky pro osoby se zdravotním postižením – příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají
  • Příspěvek na péči
  • Odvolací řízení
  • Započítávání dávek pro OZP a příspěvku na péči do dávek hmotné nouze
 • Další práva a nároky pro OZP
  • Daňové úlevy – daně z příjmu, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí
  • Poplatkové úlevy – správní poplatky, rozhlasové a televizní poplatky, zdravotnické poplatky, snížený limit pro započitatelné doplatky na léčivech, telefonní služby
  • Parkovací průkaz
  • Euroklíč
  • Práva OZP jako pacienta
 • Kazuistiky a případové studie, závěr
  • Konkrétní příklady z praxe, zajímavé a sporné příklady, řešení specifických situací osob se zdravotním postižením. Kazuistiky a případové studie z bohaté praxe lektorky. Zodpovězení otázek a odpovědí k probranému tématu.