INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Skončení pracovního poměru, aktuality z pracovního práva

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
25.4.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Petr Bukovjan 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na školení se dozvíte vše o aktuální legislativě v oblasti ukončení pracovního poměru zaměstnanců, jaké jsou oprávněné důvody a jaké formální náležitosti musí být splněny.

Program semináře:

 • Přehled právní úpravy týkající se skončení pracovního poměru, vymezení jednotlivých způsobů, kterými může pracovní poměr skončit.
 • Skončení pracovního poměru uplynutím doby – vymezení doby určité, - zástupy, - fikce změny na pracovní poměr na dobu neurčitou, - rozpor v judikatuře soudů.
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době – sjednání, běh, počítání a prodlužování zkušební doby, - kdy pracovní poměr končí, - omezení zaměstnavatele v době prvních 14 dnů nemoci nebo karantény zaměstnance.
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru – forma, - náležitosti, - vážný důvod a výše podpory v nezaměstnanosti.
 • Výpověď z pracovního poměru – jednotlivé výpovědní důvody (kdy je zaměstnanec nadbytečný, - co znamená, že ztratil dlouhodobě zdravotní způsobilost, - kdy jde o neuspokojivé pracovní výsledky, - co lze podřadit pod pojem „porušení pracovní kázně“, - hodnocení intenzity porušení a konkrétní příklady z praxe, - zvlášť hrubé porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce).
 • Okamžité zrušení pracovního poměru – důvody na straně zaměstnavatele a zaměstnance, - kdy dosahuje porušení pracovní kázně nejvyšší intenzity, - okamžité zrušení ze strany zaměstnance (podmínky, jak postupovat v případě sporné části mzdy nebo chyby mzdové účetní).
 • Povinnosti spojené se skončením pracovního poměru – vydání potvrzení o zaměstnání, - úhrada nevyčerpané dovolené, - právo na odstupné atd.
 • Judikatura zejména Nejvyššího soudu a výkladová stanoviska AKV ke skončení pracovního poměru -   význam lékařského posudku při výpovědi, - okamžité zrušení vs. výpověď při porušení „pracovní kázně“ zvlášť hrubým způsobem, - zrušení ve zkušební době a těhotenství, atd.
 • Skončení pracovního poměru v chystané novele zákoníku práce.
 • Informace o posledních legislativních změnách – zrušení karenční doby, - zákon o zpracování osobních údajů, atd.
 • Dotazy, diskuze.