INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

PhDr. Radomír Ševčík

PhDr. Radomír Ševčík
PhDr. Radomír Ševčík je vedoucím oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií Moravského zemského archivu v Brně. Působí především v oblasti předarchivní péče, spisové služby a kontroly, a to jak u původců veřejnoprávních, tak i soukromoprávních. Je členem výboru České archivní společnosti. Lektorskou činností se zabývá 10 let a je autorem celé řady odborných článků věnujících se problematice předarchivní péče a spisové služby.